El termini és de 3 dies i no cal fer-ho presencialment, es pot enviar per qualsevol altre mitjà telemàtic (correu electrònic, fax, etc.).