FTC-IAC

La Federació de Treballadors i Treballadores de Catalunya-Intersindical Alternativa de Catalunya (FTC-IAC) és:

 una organització sindical de base, autònoma i independent, democràtica, de classe, unitària, assembleària, nacional i alternativa.

L’objectiu bàsic de la nostra organització és oferir suport i recolzament a persones i col·lectius que aspiren a construir el seu propi destí laboral en un món sense dominació, explotació ni desigualtats. Amb uns principis molt clars:

1. PARTICIPACIÓ

A la FTC-IAC sabem que ningú coneix millor que els propis treballadors i treballadores la realitat de la seva empresa i els problemes que diàriament han d’enfrontar.

És per això que entenem que les seves opinions i la participació en les assemblees són la clau per trobar les solucions i assolir les alternatives que, en un moment donat, la seva situació pugui exigir. En aquest aspecte ens diferenciem clarament d’altres organitzacions sindicals on les decisions importants gairebé sempre acaben sent preses per persones que gaudeixen d’una situació de privilegi i són alienes a tot el que veritablement representa el món del treball.

2. COMPROMÍS

Creiem en els conceptes de compromís i solidaritat, fent una aposta irrenunciable pel funcionament assembleari, obert al debat i a la opinió de tothom. Estem segurs que des de la solidaritat entre tots els que integrem la FTC-IAC i mitjançant el diàleg i la participació, podem aconseguir tots els objectius que ens marquem i les solucions que requerim.

3. INDEPENDÈNCIA

La FTC-IAC és un sindicat de base, sense alliberats a la nostra estructura com a organització. Per tant, les nostres consignes i les polítiques que impulsem són les que decidim entre tots en el marc de l’Assemblea, que és el màxim òrgan de decisió del sindicat.

Les persones que integrem la FTC-IAC lluitem per la construcció d’un marc de relacions laborals català que veritablement respongui a les necessitats de la nostra realitat econòmica i social més propera. Al contrari del que fan altres organitzacions sindicals, la FTC-IAC no aposta per formar cúpules de dirigents sindicals que desenvolupin la seva tasca des de la proximitat als òrgans de direcció de les empreses. En comptes d’això, la nostra feina es basa en la proximitat a la realitat laboral de les diferents empreses i de les persones que hi treballen, atorgant als integrants de les plantilles el poder de prendre les decisions que, a ells més que ningú, els afecten.

Si tens ganes de canviar les coses posa’t en contacte amb nosaltres i treballem plegats per la millora de les condicions de la classe treballadora des de la lluita als centres de treball i al carrer!