L’empresa no pot obligar-nos a fer-ho. El període de gaudi de les vacances és fruit de l’acord entre les parts. Per tant, l’empresa no té dret a obligar-nos a fer vacances i en cas de fer-ho teniu dret a acudir a Inspecció de Treball i denunciar-ho o, fins i tot, impugnar judicialment aquesta decisió.