Aquesta és una situació que actualment encara no està ben definida i que esperem sigui defintivament clarificada en els propers dies. De moment, la nostra opinió és que les persones que es troben en zones d’on s’impedeix la sortida per raons de salut pública com ara succeeix a Igualada i altres municipis de l’Anoia i que no tinguin possibilitat de treballar a distància han de ser considerades en situació d’incapacitat temporal assimilada a accident de treball. És a dir, en idèntiques condicions a les persones a qui les autoritats sanitàries impedeixen sortir de casa per malaltia o prevenció.

En qualsevol cas, de no considerar-se situació d’incapacitat temporal, les empreses haurien de tramitar un procediment de suspensió de contractes atesa la imposició per part de les autoritats de la impossibilitat d’anar a treballar.
Considerem que, en cap cas, aquesta no seria una causa justificada d’acomiadament.