No, cap de les dues parts pot imposar a l’altra l’opció del teletreball. Ni l’empresa ens pot obligar a fer-ho ni nosaltres estem en disposició d’exigir-ho. El teletreball requereix sempre i en qualsevol circumstància l’acord entre les parts. En aquesta ocasió, però, considerem que l’excepcionalitat de la situació que vivim i atenent al fet que totes les autoritats competents estan instant reiteradament a adoptar rutines de treball a distància, tant les empreses com els propis treballadors han de fer tot el possible per adaptar la seva modalitat de prestació laboral i fer-ho, sempre que es pugui, des de casa.
Sobre les particularitats del treball a distància, podeu obtenir més informació en aquest article (https://www.cronda.coop/Actualitat/Articles/Teletreball-algunes-coses-que-ens-conve-saber) però és important recordar que és responsabilitat de l’empresa proveïr de tots els mitjans necessaris per poder desenvolupar de forma correcta i segura el nostre treball des de casa. El teletreball no afecta ni redueix cap dels nostres drets laborals reconeguts, no altera la jornada ordinària de treball i no ha de suposar reducció salarial, amb l’excepció d’alguns plusos destinats a compensar despeses de desplaçament o transport que es podrien deixar de percebre.