Per tal d’evitar al màxim els desplaçaments innecessaris i el contacte social, així com no col·lapsar les instal·lacions sanitàries, tant l’atenció mèdica com el seguiment preventiu o l’emissió de les baixes es pot fer per via telefònica. Truqueu al 061 i exposeu la vostra situació.