No, no pot fer-ho. La inassistència no és atribuïble a la voluntat del treballador sinó derivada d’una força major i en compliment d’un mandat de les autoritats. A més a més, no ens trobem davant una situació irreversible en què el treballador es vegi impedit de forma permanent per acudir al seu centre de treball i seguir prestant serveis com venia fent-ho. En tot cas, l’empresa afectada per un volum d’absències que impedeixi la continuïtat de la seva activitat, pel tancament imposat per les autoritats o per manca de subministraments podrà instar la suspensió dels contractes de treball mitjançant, segons les circumstàncies, un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació per força major o per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció.

Durant el temps de suspensió del contracte, el treballador té dret a accedir a la prestació d’atur.