El passat 12 de febrer la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) va registrar el preavís de vaga de 24 hores pel 8 de març de 2018 i d’aquesta manera, s’afegeix a la campanya per la Vaga Internacional de Dones, impulsada ja el 2017 pel moviment feminista. Aquesta vaga afectarà el conjunt de les treballadores i treballadors del sector públic i privat de Catalunya amb un conjunt de reivindicacions laborals, econòmiques i socials en defensa de la igualtat de drets de les dones treballadores.

Amb aquesta vaga general volem fer visible:
· La necessitat de millorar les condicions laborals i aplicar les mesures corresponents per posar fi a la desigualtat laboral, la bretxa salarial, el sostre de vidre i la desigualtat en les pensions.

· Que les cures no han d’impedir accedir a llocs de treball, ni han de suposar problemes organitzatius, ni penalitzacions en la promoció, ni en el salari, ni en la jubilació.

· Que cal continuar treballant per l’aplicació efectiva dels protocols d’assetjament en l’àmbit laboral i posar-hi totes les mesures per eradicar la violència masclista.

· Que calen mesures pressupostàries i normatives que apostin per avenços socials i en matèria de conciliació.

· La gran precarietat laboral en totes les feines i la vulnerabilitat de la situació laboral i social a la qual es veuen sotmeses les dones sense garanties laborals i que no poden exercir el seu dret a vaga.

· La necessitat de canviar els rols i fer front al sistema patriarcal.

La IAC aposta per un sindicalisme alternatiu en contacte estret amb els moviments socials i que s’implica en les campanyes per eradicar qualsevol tipus de violència i/o desigualtat.

La IAC vol recordar que cada dia és 8 de març i que cal continuar evidenciant la necessitat d’un canvi social, econòmic i de les condicions laborals de totes les treballadores.

I per tot això el #8MJoFaigVaga i tu?