Home Blog Page 3
Si no podem teletreballar i no estem en disposició d'accedir a una baixa mèdica per alguna de les raons abans exposades, encara disposem d'alguns mecanismes per mirar d'adaptar la jornada laboral a les nostres necessitats presents. En aquest sentit, l'article 34.8 de l'Estatut dels Treballadors ens permet sol·licitar a l'empresa l'adaptació de la nostra jornada per raons de conciliació familiar sense...
L'empresa no pot obligar-nos a fer-ho. El període de gaudi de les vacances és fruit de l'acord entre les parts. Per tant, l'empresa no té dret a obligar-nos a fer vacances i en cas de fer-ho teniu dret a acudir a Inspecció de Treball i denunciar-ho o, fins i tot, impugnar judicialment aquesta decisió.
No, cap de les dues parts pot imposar a l'altra l'opció del teletreball. Ni l'empresa ens pot obligar a fer-ho ni nosaltres estem en disposició d'exigir-ho. El teletreball requereix sempre i en qualsevol circumstància l'acord entre les parts. En aquesta ocasió, però, considerem que l'excepcionalitat de la situació que vivim i atenent al fet que totes les autoritats competents estan...
No pots fer-ho, seria una inassistència injustificada al lloc de treball i podria donar origen a sancions d'ordre laboral o, fins i tot, l'acomiadament per raons disciplinàries. Tot i així, cal recordar que tant l’article 21 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals com el 19 de l'Estatut dels Treballadors reconeix el dret als treballadors a paralitzar la prestació laboral quan considerin que...
No, no pot fer-ho. La inassistència no és atribuïble a la voluntat del treballador sinó derivada d'una força major i en compliment d'un mandat de les autoritats. A més a més, no ens trobem davant una situació irreversible en què el treballador es vegi impedit de forma permanent per acudir al seu centre de treball i seguir prestant serveis com venia...
Per tal d'evitar al màxim els desplaçaments innecessaris i el contacte social, així com no col·lapsar les instal·lacions sanitàries, tant l'atenció mèdica com el seguiment preventiu o l'emissió de les baixes es pot fer per via telefònica. Truqueu al 061 i exposeu la vostra situació.
Aquesta és una situació que actualment encara no està ben definida i que esperem sigui defintivament clarificada en els propers dies. De moment, la nostra opinió és que les persones que es troben en zones d'on s'impedeix la sortida per raons de salut pública com ara succeeix a Igualada i altres municipis de l'Anoia i que no tinguin possibilitat de treballar...
El termini és de 3 dies i no cal fer-ho presencialment, es pot enviar per qualsevol altre mitjà telemàtic (correu electrònic, fax, etc.).
En aquests casos, no hi ha dubte. Es considera en situació d'incapacitat temporal (baixa mèdica) assimilada a accident de treball a tothom que estigui obligat a romandre en aïllament per indicació de les autoritats sanitàries, ja sigui per raó de malaltia o pel risc de desenvolupar-la per haver estat en contacte amb persones malaltes. Això significa que la persona no està obligada...